ONZE VOORWAARDEN


Het verblijf van uw kat is enkel en alleen mogelijk onder navolgende voorwaarden. Juist door vooraf duidelijkheid te scheppen wordt voorkomen dat achteraf misverstanden ontstaan. Uiteraard zal Mosamisa de grootst mogelijke zorg aan het verblijf van uw kat besteden.


 1. Uw kat dient minimaal 14 dagen voorafgaand aan het verblijf te zijn ingeënt tegen katten- en niesziekte. Deze inenting is 12 maanden geldig en dient niet te verlopen tijdens het verblijf. Met nadruk wijst Mosamisa er op dat een geldige inenting geen garantie geeft op het uitblijven van niesziekte;
 2. Zonder geldig vaccinatiepaspoort kunt u bij Mosamisa niet terecht;
 3. Uw kat dient ontwormd te zijn (niet langer dan een half jaar geleden). Indien uw kat toch wormen blijkt te hebben of tijdens het verblijf wormen krijgt, wordt uw kat door Mosamisa ontwormd. De kosten ter hoogte van € 8,50 worden bij u in rekening gebracht;
 4. Uw kat dient te zijn behandeld tegen vlooien. Mosamisa kan desgewenst uw kat preventief behandelen tegen vlooien, de kosten ter hoogte van € 8,50 worden bij u in rekening gebracht;
 5. Indien uw kat toch vlooien blijkt te hebben of tijdens het verblijf vlooien krijgt, wordt deze door Mosamisa behandeld. Kosten ter hoogte van € 10,00 worden bij u in rekening gebracht voor het ontvlooien en de extra werkzaamheden;
 6. Katers ouder dan 8 maanden kunnen alleen worden opgevangen indien deze gecastreerd zijn;
 7. Katten, die diabeet zijn, worden bij Mosamisa niet opgevangen; 
 8. Indien uw kat tijdens het verblijf ziek wordt zal uw kat naar de dierenarts worden gebracht. De kosten worden bij u in rekening gebracht;
 9. Uw kat krijgt droog voer van het merk Royal Canin. In overleg kan uw kat naast droog voer ook nat voer geserveerd krijgen;
 10. Indien uw kat dieetvoer gebruikt, dient u dit van te voren met de reden te melden. In overleg wordt bepaald hoe hier mee wordt omgegaan; 
 11. De prijs bedraagt € 7,25 per kat per dag en dient vooraf te worden voldaan, elke volgende kat kost € 7,00 per dag;
 12. Betaling à contant; 
 13. Bij het eerder ophalen van uw kat vindt geen restitutie plaats;
 14. Indien uw kat tijdens zijn verblijf wegloopt zal het volledige aankoopbedrag (mits aantoonbaar) door Mosamisa worden vergoed;
 15. Mosamisa besteedt de grootst mogelijke zorg aan het verblijf van uw kat. Indien Mosamisa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) tegenover cliënt, dan is Mosamisa aansprakelijk voor vergoeding van de door de klant geleden directe schade. Aansprakelijkheid voor verwonding, ziekte, diefstal of overlijden van uw kat is uitgesloten;
 16. Deze versie van de voorwaarden vervangt (de) eerdere versie(s).